חטיפי עלית


מטיסים אתכם


כל יום להופעות


בחו''ל!


חטיפי עלית מטיסים אתכם כל יום להופעות בחו''ל!*

הזינו את קוד ההשתתפות שעל גבי המוצר

מידע מורחב

קוד השתתפות בצד המוצר

הקלידו את התווים (אותיות ומספרים) המופיעים ע”ג האריזה משמאל לימין אין צרוך להקיש רווחים

קוד לדוגמה
קוד לדוגמה
קוד לדוגמה
קוד לדוגמה

נכנסת להגרלה

יש לשמור על האריזה והקבלה כהוכחת קנייה

בהצלחה!!!

/ 4